Záruka na práci 60 měsíců
Chci zpracovat nabídkový rozpočet
Otevřeno
7,00 - 15,30 hod
Česky Deutsch

Topenářství

Kotle

 • Dodávka, montáž a servis plynových kotlů zn. Viessmann

 • Dodávka, montáž a servis kondenzačních plynových kotlů, analýza spalin

 • Kotle na tuhá paliva - vložkování a dodávka komínů včetně revize

Krbová kamna

 • i s výměníkem a dopojením do topných systémů

 • vložkování a dodávka komínů včetně revize

Topné systémy

 • kotelny, radiátory, podlahové topení
 • solární systémy - dodávka a montáž
 • tepelná čerpadla

Poradenství

 • ekonomický rozbor nákladů
 • návrh nejvhodnějšího možného řešení

Projekt

 • zajistíme veškerou projektovou dokumentaci

Kvalifikace

 • svářeč se státní zkouškou (železo, nerez)

Údržba bytového fondu

 • údržba a opravy topných systémů
 • rozdělovače topných nákladů - dodávka a montáž

Tepelná čerpadla

Využití bezplatného potenciálu tepla z přírody z okolí - buď ze země, ze spodní vody nebo ze vzduchu.

 • pro novostavby i při modernizaci
 • na přání provoz spolu s olejovým nebo plynovým topením

 

Schéma funkčnosti tepelného čerpadla: Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník (3) v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru (1), kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru (2) a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu (4) snížen tlak a teplota a celý proces se opakuje.

Tepelná zařízení - výměníky

 • vysoká odolnost proti korozi
 • pro systémy ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody s nuceným oběhem
 • velmi výhodná a účinná alternativa při chlazení, ohřevu, odpařování a kondenzaci chladiv
 • max. 250 °C a 25 bar

Rozvody páry a horké vody

Pro bezkanálové uložení rozvodů páry a teplé vody z centrálních zdrojů tepla, tj elektráren a tepláren do výměníkových stanic a dále do domácností.

 • systémy s polyuretanovou izolací

i k rozvodům pitné vody, plynu, chladicí kapaliny v průmyslových klimatizacích, technických kapalin, minerálních vod, odpadních vod apod.

 • vakuované potrubí
  • všechna média s teplotou od – 30 °C do + 400 °C
  • v parovodech či teplovodech i ve složitých případech, tj. zamokřené oblasti, vysoká hladina spodní vody, pod vodními toky, při podchodech komunikací nebo jiných zastavěných ploch apod.

 

icon-rozpocet.pngNabídkový rozpočet zdarma